Znalectvo

Znalecká činnosť je vykonávaná v odbore 380000 Strelné zbrane a výbušniny.

Odvetvia:

- 380101 Strelné zbrane;

- 380202 Strelivo;

- 380400 Posudzovanie strelníc;

- 380500 Výbušniny.

 

Zabezpečujeme znalecké posúdenie projektu strelnice a súčinnosť pri realizácii projektu strelnice.

Znalecký posudok strelnice ako podklad pre schvaľovacie riadenie k vydaniu licencie pre prevádzku strelnice.

Spracovanie kompletnej dokumentácie pre schvaľovacie riadenie k vydaniu licencie pre prevádzku strelnice.

Spracovanie kompletnej prevádzkovej a výkazovej dokumentácie strelnice.

 

Znalecká činnosť je tiež vykonávaná v odbore 030000 Doprava cestná.

Odvetvia:

- 030402 Odhad hodnoty cestných vozidiel;

- 030301 Dopravné nehody v cestnej doprave;

- 030100 Technický stav cestných vozidiel.

 

Vyhľadávanie

Kontakt

ARPIS VEKTOR, s.r.o. Robotnícka 72/90
905 01 SENICA
+421 911306194 E-Shop Marek Drahoš
+421 905254484 Ing. Jaroslav Lisý
IČO: 36854603
IČ DPH: SK 2022508983

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel Sro, vložka č.21096/T.
Dátum zápisu 7.12.2007

Najpredávanejší tovar