Všeobecné informácie o pechotných terčových zdvihákov

Systém terčových systémov pre pechotné zbrane (SAPU) je súborom terčových zdvihákov  pre použitie na všetkých  typoch strelníc. Modulárný design umožňuje použitie systému v rôzných konfiguráciach :

- ovládanie rádiom, napájanie batériami
- ovládanie rádiom, napájanie zo siete
- ovládanie káblom, napájanie batériami
- ovládanie káblom, napájanie zo siete

Držiak terča súboru SAPU je vytvorený tak, že môže ukázať terč v nasledujúcich režimoch:
- sklopný terč
- terč s bočným výkyvom
- otočný terč

Viacúčelový zdvihák pre armádné zbrane  môže byť vybavený rôzným príslušenstvom  tak, aby splnil všetky  požiadavky  užívateľa. Terč je zdvihnutý alebo otočený elektromotorom  s prevodovkou, aby simuloval náhle objavenie a zmiznutie cieľa pre pechotu. SAPU je vytvorený tak, že je požadované iba minimum ochrany.

Detaily jednotlivých rozdielných verzií sú popísané v popise jednotlivých modelov SAPU

Všeobecná indikácia zásahov:

- terč sa sklopí (otočí ) po navolenom počte zásahov
- terč sa sklopí (otočí ) po navolenom počte zásahov, automatická prezentácia terča po navolenom omeškaní
- všetky zásahy sú hlásené zpäť na ovládač
- citlivosť senzorov môže byť diaľkovo nastavená ovládačom
- spoľahlivosť zásahových záznamov je väčší ako 98 %

Doplnkové príslušenstvo pre pechotné, tréningové sytémy streľby:

- simulátor strelby protivníka
- obraz tepelného vyžarovania obrazu terča s možnosťou diaľkového nastavenia teploty
- osvetlenia terča zpredu alebo zozadu pre strelbu v noci
- systém LOMAH (systém zobrazenia lokalizácia zásahu v terči alebo preletu strely vedľa terča)

 

Vyhľadávanie

Kontakt

ARPIS VEKTOR, s.r.o. Robotnícka 72/90
905 01 SENICA
+421 911306194 E-Shop Marek Drahoš
+421 905254484 Ing. Jaroslav Lisý
IČO: 36854603
IČ DPH: SK 2022508983

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel Sro, vložka č.21096/T.
Dátum zápisu 7.12.2007

Najpredávanejší tovar